.

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی
شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی (سهامی خاص) به منظور تأمین بتن و قطعات بتنی جهت ساخت و سازهای سازمان عمران و توسعه حریم حرم با هدف مشارکت در طرح توسعه حریم حرم حضرت رضا(ع) و تولید بتن، مصالح بتنی و قطعات پیش ساخته و همچنین تجمیع ماشین آلات ترابری و راهسازی و فعالیت های عمرانی تشکیل شد.
 
 
 
.گزارش روز
. گفت و گوی روز