.آخرین اخبار
.آخرین رسانه ها

اجرای طرح پایش سلامت دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی با همکاری خادمیاران رضوی

اخبار و اعلانات  يكشنبه 18/4/1396
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این طرح که از خرداد ماه گذشته در حال اجراست دانشجویان طی دو مرحله برنامه فیزیکی، ورزشی و تغذیه خود را اصلاح خواهند کرد.
این گزارش حاکی است در یک قسمت از مراحل اجرای طرح، دانشجویان به وسیله پزشکان حاضر در طرح خادمیاران رضوی به صورت رایگان ویزیت خواهند شد.
بر اساس این گزارش در مرحله اول وضعیتهای مختلف فیزیکی و سلامت دانشجویان ثبت و با ارائه دستورات مختلف در خصوص تغذیه و حرکات اصلاحی بعد از دو ماه دوباره آیتمهای مختلف سلامت شرکت کنندگان مورد پایش و بررسی قرار خواهد گرفت.
هدف از اجرای این طرح پیشگیری از مشکلات ساختاری و بیمارهای مختلف، توجه دانشجویان به وضعیت سلامت ایشان و گرایش دانشجویان به ورزش، اصلاح عادات غذایی و ارائه برنامه ورزشی مناسب می باشد.
پیش از این نیز طرحهای مختلف ورزشی از جمله سنجش سلامت روان و هوش معنوی و نیز برگزاری کارگاههای آمادگی جسمانی از سوی تربیت بدنی دانشگاه برای دانشجویان اجرا شده بود.
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
.