.

موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی
سازمان موقوفات یزد و کرمان علاوه بر فعالیت های اقتصادی، طرح ها و برنامه هایی را در حوزه فعالیت های فرهنگی نیز تدوین کرده است. وجود موقوفاتی که با هدف استفاده و بهره وری فرهنگی وقف شده است زمینه انجام این کار را فراهم کرده است.
 
 
 
.گزارش روز
. گفت و گوی روز