.آخرین اخبار
.آخرین رسانه ها

نشست رئیس دانشگاه در جلسه مشترک با پروفسور تکیم استاد اسلام شناسی دانشگاههای کانادا

آمادگی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در ایجاد کرسی امام رضا شناسی در آمریکای شمالی

حجت الاسلام والمسلمین فرزانه رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی در جلسه مشترک با پروفسور تکیم استاد اسلام شناسی دانشگاههای کانادا بر آمادگی دانشگاه در ایجاد کرسی امام رضا شناسی، شیعه شناسی و حقوق اسلامی در دانشگاههای کانادا و آمریکای شمالی تأکید کرد.  اخبار و اعلانات  1396/5/25 چهارشنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این جلسه همچنین رئیس دانشگاه بر ایجاد همکاری های مشترک با دانشگاههای مهم کانادا نظیر تبادل استاد و دانشجو و ایجاد فرصتهای مطالعاتی برای دو طرف برای اساتید و دانشجویان تأکید کرد.
در این جلسه ضمن ارائه گزارش فعالیتهای آموزشی، بین الملل و قرآنی دانشگاه از طرف معاون آموزشی و دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی دکتر تکیم به ارائه گزارش از فعالیتهای اسلام شناسی دانشگاه های کانادا و آمریکای شمالی پرداخت و بر لزوم تربیت اساتید شیعه برای ایجاد کرسیهای مختلف علوم شیعه تأکید کرد.
وی با تأکید بر این نکته که کرسی اسلام شناسی در کانادا دارای جایگاه ویژه ای است ادامه داد تا 25 سال قبل مطالعات اسلام شناسی تنها در دست مسیحیان، یهودیان و بهائیان بود و بعد از آن جمعی از مسلمانان اهل سنت و جمع کوچکی از شیعیان وارد این مبحث در آمریکای شمالی شدند و این نیاز وجود دارد که با تربیت نیرو در این زمینه حضوری اثر بخش از دانشمندان شیعه در آمریکای شمالی باشد.
وی ادامه داد با وجود حدود دویست مرکز شیعی در آمریکای شمالی ولی فعالیت ایشان در این منطقه محدود است و معمولاً این فعالیتها در مراکز علمی کانادا و آمریکا جایگاه چندانی ندارد.
وی در لزوم تربیت استاد در شیعه شناسی پیشنهاد داد دانش آموختگان مقطع دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی چه غیر ایرانی و چه ایرانی که با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشند می توانند با طی دوره های علمی تکمیلی در این زمینه مثمر ثمر باشند.

  

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
.